1. brunn

  brunn är ett grävt eller borrat hål i marken som man tar upp vatten, olja eller gas ur.
 2. grundvattenkärr

  grundvattenkärr, kärr som bevattnas av i dagen gående fastmarksgrundvatten, antingen stillastående (ger topogent kärr) eller rörligt, dvs. vatten som sipprar fram i en sluttning (ger soligent kärr).
 3. sparrisväxter

  sparrisväxter, Asparagaceae, familj enhjärtbladiga växter med cirka 3 000 arter fördelade på ett hundratal släkten.
 4. lysimeter

  lysimeter, instrument som används för att mäta avdunstningen från mark och vegetation (evapotranspirationen) och vattnets vertikala rörelse i marken.
 5. Segmon

  Segmon, tätort i Grums kommun, Värmland (Värmlands län), 9 km sydväst om Grums; 416 invånare (2016).

 6. läcka

  2läck`a verb läckte läckt, pres. läcker ORDLED: läck-er SUBST.: läckande, läckning; läckage
  Svensk ordbok
 7. riskor

  riskor, Lactarius, släkte basidsvampar i ordningen Russulales med ca 80 arter i Sverige.
 8. drakblodsträd

  drakblodsträd, Dracaena draco, art i familjen sparrisväxter.
 9. ädelstenar

  ädelstenar, sådana stenar (mineral, bergarter, korall, bärnsten eller pärlor) som efter viss behandling (klyvning, slipning eller polering) är tillräckligt attraktiva och varaktiga för att användas som personliga prydnader.
 10. färg

  färg, fysisk och fysikalisk egenskap hos föremål som är relaterad till deras växelverkan med elektromagnetisk strålning.