1. magkänsla

  magkänsla är när man känner sig övertygad om något utan att fundera först.

 2. Le Corbusier

  Le Corbusier, pseudonym för Charles Édouard Jeanneret, född 6 oktober 1887, död 27 augusti 1965, schweizisk-fransk arkitekt, målare och teoretiker, verksam i Paris från 1917.

 3. kokkonst

  kokkonst, tekniken och konsten att tillreda föda.
 4. John Wayne

  Wayne, John, egentligen Marion Michael Morrison, 1907–79, amerikansk skådespelare.

 5. Columbi ägg

  Columbi ägg, benämning på en överraskande enkel lösning på ett problem som förefaller vara omöjligt att lösa och som i efterhand verkar självklar.
 6. antropiska principen

  antropiska principen, sammanfattande benämning på olika spekulationer som knyter samman naturlagarnas form och naturkonstanternas värden med människans (och över huvud taget komplexa strukturers) existens i universum.
 7. panafrikanism

  panafrikanism, politisk rörelse bland västindier, afrikaner och nordamerikaner av afrikanskt ursprung, vilka under 1900-talets första hälft inledde gemensamma aktioner mot europeisk kolonialism och rasdiskriminering.
 8. Andrej Sacharov

  Sacharov, Andrej, född 21 maj 1921, död 14 december 1989, sovjetisk (rysk) vetenskapsman och medborgarrättskämpe.
 9. metabola syndromet

  metabola syndromet, metabolt angiopatiskt syndrom, insulinresistenssyndrom, kombination av störningar i ämnesomsättningen som är starkt förknippad med blodkärlssjukdom (angiopati) i form av ateroskleros.
 10. Yasir Arafat

  Arafat, Yasir, arabiska Yāsir Arafāt, egentligen Raḥmān ˙Abd ar-Ra˙uf al-Qudwa eller Abu Ammar, född 24 augusti 1929, död 11 november 2004, palestinsk politiker, ordförande i befrielseorganisationen PLO från 1969.