1. elektronikindustri

  elektronikindustri, de delar av verkstadsindustrin som producerar dels den elektroniska basteknologins komponenter (bl.a. elektronrör, transistorer, chips, resistorer och kondensatorer), dels tillämpningar av denna teknologi på olika produktområden, såsom datorer och datautrustning, tele- och radiokommunikation, industriell processtyrning och automation, medicinsk utrustning och mätinstrument samt s.k. hem- eller konsumentelektronik (bl.a. radio, TV, bandspelare och video). För konsumentelektronik, se etermedieindustri.
 2. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 3. LO

  LO, Landsorganisationen i Sverige, sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer som enligt sina stadgar ska ”tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet samt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati”.
 4. genetisk statistik

  genetisk statistik, användning av matematisk-statistiska metoder vid analys av arvsgång i familjer och i biologiska experiment.
 5. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 6. sällskapsdjur

  sällskapsdjur, sådana djur som människan håller enbart för sitt nöjes skull.

 7. oppositionsledare

  oppositionsledare, ledaren för det naturliga alternativet till den sittande regeringen.
 8. motett

  motett, musikterm använd sedan mitten av 1200-talet för musikstycken av skiftande karaktär.
 9. Sarah Waters

  Waters, Sarah, född 1966, brittisk författare och litteraturvetare.
 10. Ibn Rushd

  Ibn Rushd, studieförbund bildat 2001.