1. Ove Hidemark

  Hidemark, Ove, född 25 februari 1931, död 5 januari 2015, arkitekt, professor i restaureringskonst vid Konstakademiens Arkitekturskola 1986–94, slottsarkitekt vid Stockholms slott och Drottningholm från 1989 samt domkyrkoarkitekt i Strängnäs.
 2. termodynamik

  termodynamik, läran om värmets natur och dess omvandling till andra energiformer.
 3. värmeåtervinning

  värmeåtervinning, nyttiggörande av värmeinnehållet i t.ex. frånluften eller avloppsvattnet från en byggnad.
 4. LO

  LO, Landsorganisationen i Sverige, sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer som enligt sina stadgar ska ”tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet samt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati”.
 5. enhetsupplevelse

  enhetsupplevelse, benämning på den högsta, intensiva religiösa erfarenhet som på den kristna mystikens latinska språk kallas unio mystica.
 6. dill

  dill, Anethum graveolens, art i familjen flockblomstriga växter.
 7. geometri

  geometri, det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner.
 8. historia

  historia, dels den förflutna verkligheten, dels beskrivningen och utforskningen av denna verklighet.
 9. arbetsmarknadspolitik

  arbetsmarknadspolitik, sammanfattande benämning på i första hand statens åtgärder för att främja sysselsättningen, motverka arbetslösheten och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.
 10. fotografi

  fotografi, foto, framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkas av ljuset.