1. sjörövare

  sjörövare, se sjöröveri.
 2. sjörövare

  sjö`rövare subst. ~n äv. sjörövarn, plur. ~, best. plur. sjörövarna ORDLED: sjö--röv-ar-en
  Svensk ordbok
 3. vikingar

  vikingar, nordiska sjökrigare eller sjörövare under vikingatiden, se viking och vikingatiden.
 4. viking

  viking, nordisk sjökrigare eller sjörövare under vikingatiden.
 5. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.

 6. pirater

  pirater, sjörövare, se sjöröveri.
 7. sjöröveri

  sjöröveri, överfall till sjöss, utfört av sjörövare (pirater) i syfte att bemäktiga sig fartyg, last eller personer.
 8. etrusker

  etrusker, etruskiska rasenna, latin Tyrrheni, Tusci, antikt folkslag i Mellanitalien.
 9. Peter Pan

  Peter Pan är en pojke som inte vill bli stor och som aldrig blir det.
 10. buckanjärer

  buckanjärer, benämning på sjörövare eller kapare i Karibiska havet från 1600-talet till början av 1800-talet.