1. skörpil

  skörpil, annat namn på växtarten knäckepil.
 2. skördeuppskattning

  skördeuppskattning, se objektiv skördeuppskattning.
 3. skördare

  skördare, maskin för fällning, kvistning, och kapning av träd.
 4. skördemånad

  skördemånad, det i svenska almanackor till och med år 1900 använda parallella namnet på månaden augusti.
 5. skörd

  skörd, tillvaratagande av växter och växtmaterial för vidare beredning, bl.a. som råvaror för foder och födoämnen, ofta också för vidare industriell bearbetning, t.ex. för energiutnyttjande och framställning av vegetabilisk olja.
 6. skördetröska

  skördetröska, skördemaskin som skär, tröskar och rensar spannmål och frö.

 7. skörbränd sten

  skörbränd sten, söndersprucken sten från förhistoriska boplatser, se skärvsten.
 8. sköra

  2skö`ra subst. ~n sköror ORDLED: skör-an
  Svensk ordbok
 9. sköre

  skö`re subst. ~t ORDLED: skör-et
  Svensk ordbok
 10. sköra

  1skö`ra verb ~de ~t ORDLED: skör-ar SUBST.: skörande, skörning
  Svensk ordbok