1. varmbräckt

  var`mbräckt adj., neutr. ~ ORDLED: varm--bräck-ta
  Svensk ordbok
 2. knäckepil

  knäck`epil subst. ~en ~ar ORDLED: knäcke--pil-en
  Svensk ordbok
 3. kassabel

  kassa´bel adj. ~t kassabla ORDLED: kass-abel
  Svensk ordbok
 4. frangulabark

  frangulabark [fraŋ`g-] subst. ~en ORDLED: frangula--bark-en
  Svensk ordbok
 5. brakved

  bra`kved subst. ~en ORDLED: brak--ved-en
  Svensk ordbok
 6. fnöske

  fnös`ke subst. ~t ~n ORDLED: fnösk-et
  Svensk ordbok
 7. bräcklig

  bräck`lig adj. ~t ORDLED: bräck-lig
  Svensk ordbok
 8. spröd

  spröd adj. sprött
  Svensk ordbok
 9. tråd

  tråd subst. ~en ~ar ORDLED: tråd-en
  Svensk ordbok
 10. pil

  pil subst. ~en ~ar ORDLED: pil-en
  Svensk ordbok