1. skördetröska

  skö`rdetröska subst. ~n skördetröskor ORDLED: skörde--trösk-an
  Svensk ordbok
 2. skördeenhet

  skö`rdeenhet subst. ~en ~er ORDLED: skörde--en-het-en
  Svensk ordbok
 3. skörda

  skö`rda verb ~de ~t ORDLED: skörd-ar SUBST.: skördande; skörd
  Svensk ordbok
 4. skört

  skört´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skört-et
  Svensk ordbok
 5. skörta upp

  skörta upp´ verb skörtade skörtat ORDLED: skört-ar SUBST.: uppskörtande, uppskörtning
  Svensk ordbok
 6. dansk skörbjuggsört

  dansk skörbjuggsört, Cochlearia danica, art i familjen korsblommiga växter.
 7. objektiv skördeuppskattning

  objektiv skördeuppskattning, bestämning av storleken av den bärgade skörden och dess kvalitet, byggd på mätningar, vägningar och analyser av prover uttagna enligt statistiska urvalsmetoder.
 8. engelsk skörbjuggsört

  engelsk skörbjuggsört, Cochlearia officinalis ssp. anglica (syn. C. anglica), underart (ibland uppfattad som art) i familjen korsblommiga växter.
 9. skelettcancer

  skelettcancer, elakartad tumörsjukdom i skelettet.
 10. dienöstrol

  dienöstrol, syntetisk substans med svag östrogen effekt.