1. krauros

  krauros ’skrumpen’, ’spröd’, ’skör’), lichen sclerosus, sjukdom i de yttre kvinnliga könsorganens (vulvas) hud och slemhinnor som blir hårda och skrumpnar ihop.
 2. finmojord

  finmojord, inom det praktiska jordbruket benämning på jordart vilken huvudsakligen innehåller finmofraktionen med partikeldiameter 0,02–0,06 mm.
 3. rutin

  rutin, flavonglykosid som kan utvinnas ur blomknoppar av det ostasiatiska pagodträdet Sophora japonica (familjen ärtväxter), ur bovete ( Fagopyrum esculentum) eller ur det australiska trädet Eucalyptus macrorhynca.
 4. Kiki Smith

  Smith, Kiki, född 1954, amerikansk konstnär, dotter till Tony S.
 5. östriol

  östriol , ett hormon tillhörande gruppen naturliga östrogener (kvinnliga könshormoner).
 6. kvasikristall

  kvasikristall är ett fast material där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt i förhållande till varandra, men där det geometriska mönstret mellan atomerna inte upprepas.
 7. Mats Gellerfelt

  Gellerfelt, Mats, 1952–2016, författare, från 1979 litteraturkritiker i Svenska Dagbladet, där han tidigare arbetade som typograf.

 8. kålmolke

  kålmolke, mjölktistel , Sonchus oleraceus, art i familjen korgblommiga växter.
 9. Lillevi Hultman

  Hultman, Lillevi, född 1943, textilkonstnär.
 10. plymhavre

  plymhavre, plymvippehavre, Avena sativa var. contracta, varietet av sädesslaget havre.