1. skabb

  skabb, scabies, kliande hudinfektion orsakad av skabbkvalster.
 2. lepra

  lepra, spetälska, Hansens sjukdom (efter Armauer Hansen), infektionssjukdom som orsakas av bakteriearten Mycobacterium leprae.
 3. sexuellt överförbara sjukdomar

  sexuellt överförbara sjukdomar, sexuellt överförbara infektioner, engelska sexually transmitted diseases, STD, sexually transmitted infections, STI, dels könssjukdomar (veneriska sjukdomar, genitala infektioner), dels också sådana sjukdomar där symtomen inte är lokaliserade till könsorganen men som överförs vid sexuella kontakter.
 4. infektionssjukdomar

  infektionssjukdomar är de sjukdomar som orsakas av mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar eller maskar, eller virus.
 5. kvalster

  kvalster är en grupp spindeldjur.
 6. psoriasis

  psoriasis, hudsjukdom som kännetecknas av fjällande, rodnade hudförändringar, vilka särskilt ofta förekommer på armbågar och knän.
 7. petekier

  petekier, petechier, punktformiga blödningar till följd av bristningar i små blodkärl omedelbart under hud-, slemhinne- och organytor.
 8. scabies

  scabies, medicinsk term för hudsjukdomen skabb.
 9. skabbig

  skabb`ig adj. ~t ORDLED: skabb-ig
  Svensk ordbok
 10. skabb

  skabb subst. ~en ORDLED: skabb-en
  Svensk ordbok