1. Varat och intet

  Varat och intet, L’Être et le néant, den franske författaren och filosofen Jean-Paul Sartres viktigaste teoretiska arbete, utgivet 1943.

 2. korsfästelse

  korsfästelse var ett grymt, mycket plågsamt och utdraget avrättningssätt som romarna använde som ett särskilt skamligt straff.
 3. Günter Grass

  Grass, Günter, född 16 oktober 1927, död 13 april 2015, tysk författare, Nobelpristagare i litteratur 1999.
 4. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 5. kosacker

  kosacker, medlemmar av oberoende grupper av bönder och krigare med ursprungliga boplatser i stäppområdet norr om Kaspiska och Svarta haven.
 6. last

  last, fördärvlig eller skamlig ovana; jämför lastkatalog.
 7. Påsk

  Påsk, drama av August Strindberg, med urpremiär 1901.

 8. nidingsverk

  nidingsverk, nidingsdåd , i medeltida nordiska rättskällor benämning på särskilt skamliga brott som visade att den som begått dem var en niding, en nedrig varelse.
 9. myling

  myling är i folktron vålnaden efter ett odöpt barn eller ett foster.
 10. massamhälle

  massamhälle, term använd för att karakterisera stora politisk-ekonomiska enheter, t.ex. nationalstater, i vilka traditionella, lokalt förankrade särdrag av religiöst, etniskt, kulturellt eller klassmässigt slag minskat i betydelse och ersatts av storskaliga, byråkratiserade, opersonliga organisationsformer, t.ex. fackföreningar och konsumentsammanslutningar.