1. knöl

  knöl subst. ~en ~ar ORDLED: knöl-en
  Svensk ordbok
 2. byk

  byk subst. ~en ~ar ORDLED: byk-en
  Svensk ordbok
 3. smälek

  smä`lek subst. ~en ORDLED: smä-lek-en
  Svensk ordbok
 4. synd

  synd subst. ~en ~er ORDLED: synd-en
  Svensk ordbok
 5. gärning

  gä`rning subst. ~en ~ar ORDLED: gärn-ing-en
  Svensk ordbok
 6. land

  3land subst. ~et ORDLED: land-et
  Svensk ordbok
 7. säga

  säga [säj`a äv. sä`ga] äv. säja [säj`a] verb sade äv. sa, sagt, pres. säger äv. säjer ORDLED: säg-er, säj-er
  Svensk ordbok
 8. vända

  2vän`da verb vände vänt, pres. vänder ORDLED: vänd-er SUBST.: vändande, vändning
  Svensk ordbok
 9. komma

  2komma [kåm`a] verb kom kommit kommen komna, pres. kommer ORDLED: komm-er SUBST.: kommande (till 1--3)
  Svensk ordbok