1. enpartisystem

  enpartisystem, samhällssystem där ett politiskt parti har formell och/eller reell kontroll.

 2. Alfred Hitchcock

  Hitchcock, Sir Alfred, född 13 augusti 1899, död 29 april 1980, brittisk filmregissör, verksam inom brittisk film fram till 1939, därefter i Hollywood.

 3. fordon

  fordon, anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken och inte löper på skenor.
 4. datorsimulering

  datorsimulering innebär att man med datorns hjälp försöker efterlikna ett skeende.
 5. Roland Barthes

  Barthes, Roland, född 12 november 1915, död 26 mars 1980, fransk kritiker, den förste innehavaren av en professur i litteratursemiologi vid Collège de France (1976).
 6. Skenes körtlar

  Skenes körtlar, parauretrala körtlar, grupper av små körtlar i det kvinnliga urinrörets vägg, främst i dess nedre del.
 7. Rikard III

  Rikard III (engelska Richard III), 1452–85, kung av England från 1483, son till Rikard av York.
 8. blåljus

  blåljus, utryckningsljus, utgör tillsammans med siren larmanordning på utryckningsfordon (ambulans, brandbil, polisfordon med flera), visande runt om blinkande blått sken för påkallande av fri väg.

 9. irrsken

  irrsken, bedrägligt sken, förvillande sken, ofta bildligt.
 10. teknologisk singularitet

  teknologisk singularitet, den tidpunkt då artificiell intelligens överträffar människans, vilket kan innebära en skenande teknisk utveckling med potentiellt ödesdigra konsekvenser för människans existens.