1. privata sektorn

  privata sektorn, privat sektor, sammanfattande benämning på verksamheten inom det privata näringslivet med dess skiftande företagsformer, dvs. inom företag som inte tillhör stat, kommun eller landsting.
 2. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 3. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Canada) frigjorde sig och bildade USA.
 4. lånord

  lånord, ord som lånats in i ett språk från ett annat språk och som fått mer eller mindre allmän användning.
 5. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.

 6. kameleonter

  kameleonter, Chamaeleonidae, familj ödlor som omfattar mer än 120 arter fördelade på sex släkten, bl.a. släktena Chamaeleo och Brookesia.
 7. etnisk grupp

  etnisk grupp, namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner etc.), en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet (jämför etnicitet).
 8. historia

  historia, dels den förflutna verkligheten, dels beskrivningen och utforskningen av denna verklighet.
 9. fattigdom

  fattigdom, levnadsstandard som är oacceptabelt låg.

 10. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.