1. fatwa

  fatwa, fatwā, fetwa, utlåtande eller ”svar” av en mufti eller religiös lärd över en fråga gällande islams regler.
 2. folkrörelser

  folkrörelser, en i Sverige sedan sekelskiftet 1900 vanlig benämning på massorganisationer i vilka från början det oppositionella draget i förhållande till stats- och samhällsinstitutioner var helt centralt.
 3. gudstjänst

  gudstjänst, sammankomst under fastställda former för att tillbe sin gud.
 4. leopard

  leopard, panter, Panthera pardus, art i familjen kattdjur.

 5. mineralolja

  mineralolja, oljeprodukt framställd ur fossila material, främst petroleum men även brun- och stenkol, bituminösa skiffrar och torv.

 6. vegetation

  vegetation, jordens växttäcke med dess oerhört skiftande sammansättning, från skog av jätteträd till mikroalger på en sten i en bäck.
 7. galileiska månarna

  galileiska månarna, Jupiters fyra största månar, Callisto, Europa, Ganymedes och Io, som anses ha upptäckts 1610 av Galilei som ett av de första resultaten av kikarens användning inom astronomin.
 8. motiv

  motiv, grundtanke, bärande idé i en konstnärlig framställning, med något skiftande definition i olika konstarter.
 9. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.
 10. Kalmarunionen

  Kalmarunionen, den nordiska trestatsunion som etablerades 1389, fick en formell fullbordan genom unionsmötet i Kalmar 1397 och med vissa avbrott bestod till Gustav Vasas val till svensk kung 1523.