1. skikta

  skik`ta verb ~de ~t ORDLED: skikt-ar SUBST.: skiktande, skiktning
  Svensk ordbok
 2. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 3. skiktröntgen

  skik`tröntgen subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: skikt--röntg-en
  Svensk ordbok
 4. skiktmoln

  skik`tmoln subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skikt--moln-et
  Svensk ordbok
 5. kapillär

  kapillär, hårrörskärl, den minsta och mest tunnväggiga formen av blodkärl.

 6. fonologi

  fonologi, vetenskapen om språkens ljudstruktur.
 7. stratifiering

  stratifiering, skiktning av en företeelse i ett antal nivåer; social stratifiering, uppdelning av ett samhälle i olika skikt eller strata.
 8. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 9. valenselektron

  valenselektron är en elektron i en atoms yttersta elektronskal.
 10. perspektiv

  perspektiv, uppfattningen av rumsliga förhållanden i synbilden.