1. neolitiska revolutionen

  neolitiska revolutionen, den i mänsklighetens historia viktiga övergången från fångst- och samlarekonomi till åkerbruk och boskapsskötsel.

 2. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.
 3. nässeldjur

  nässeldjur, Cnidaria, stam vattenlevande djur som omfattar ca 11 000 nu levande arter och har världsvid utbredning i alla hav.
 4. opinion

  opinion, sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder och värderingar.
 5. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 6. kol

  kol, icke-metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14, kolgruppen; kemiskt tecken C.
 7. tromb

  tromb, sky­drag, sammanfattande benämning på våldsamma atmosfäriska virvlar med diameter från ett tiotal meter upp till någon kilometer.

 8. film

  film, sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino- eller videoteknik.
 9. ozonskiktet

  ozonskiktet, ozonlagret, ozonsfären, skikt i stratosfären på ungefär 20–45 kilometers höjd med hög ozonhalt.

 10. barrskog

  barrskog, skog som huvudsakligen består av barrträd.