1. sfär

  sfär subst. ~en ~er ORDLED: sfär-en
  Svensk ordbok
 2. is

  is subst. ~en ~ar ORDLED: is-en
  Svensk ordbok
 3. måla

  må`la verb ~de ~t ORDLED: mål-ar SUBST.: målande, målning; måleri
  Svensk ordbok
 4. bädd

  bädd subst. ~en ~ar ORDLED: bädd-en
  Svensk ordbok
 5. lager

  1la´ger subst. lagret, plur. ~, best. plur. lagren el. ~na ORDLED: lagr-et
  Svensk ordbok
 6. skinn

  skinn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skinn-et
  Svensk ordbok
 7. lag

  2lag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lag-et
  Svensk ordbok
 8. varv

  varv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: varv-et
  Svensk ordbok
 9. botten

  botten [båt´-] subst. bottnen el. ~, bottnar ORDLED: bottn-en
  Svensk ordbok
 10. sida

  si`da subst. ~n sidor ORDLED: sid-an
  Svensk ordbok