1. skolbuss

  sko`lbuss subst. ~en ~ar ORDLED: skol--buss-en
  Svensk ordbok
 2. Guatemala

  Guatemala, stat i Centralamerika.

 3. Öregrund

  Öregrund är en tätort i Östhammars kommun i Uppland.
 4. jemenitiska inbördeskriget

  jemenitiska inbördeskriget, väpnad konflikt i Jemen. 

 5. Malala Yousafzai

  Malala Yousafzai är född i Pakistan och kämpar för flickors och kvinnors rätt till utbildning.

 6. föranstalta

  fö`ranstalta verb ~de ~t ORDLED: för--an-stalt-ar SUBST.: föranstaltande, föranstaltning; föranstaltan
  Svensk ordbok
 7. slira

  1sli`ra verb ~de ~t ORDLED: slir-ar SUBST.: slirande, slirning
  Svensk ordbok
 8. buss

  1buss subst. ~en ~ar ORDLED: buss-en
  Svensk ordbok