1. skolkök

  sko`lkök subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skol--kök-et
  Svensk ordbok
 2. gråzon

  gråzon kan man kalla ett område utan klara gränser eller där ingen vet riktigt vilka regler som gäller.
 3. Schamyl Bauman

  Bauman, Schamyl, 1893–1966, filmregissör och filmproducent.
 4. Sickan Carlsson

  Carlsson, Sickan, 1915–2011, skådespelerska.
 5. barnavårdsnämnd

  barnavårdsnämnd, kommunal nämnd som enligt äldre sociallagstiftning (1902–82) skulle ansvara för den sociala barnavården.
 6. licensskolkare

  licen`sskolkare subst. ~n äv. licensskolkarn, plur. ~, best. plur. licensskolkarna ORDLED: lic-ens--skolk-ar-en
  Svensk ordbok
 7. kännedom

  känn`edom subst. ~en ORDLED: känne-dom-en
  Svensk ordbok
 8. flitig

  fli`tig adj. ~t ORDLED: flit-ig
  Svensk ordbok
 9. överhalning

  ö`verhalning subst. ~en ~ar ORDLED: över--hal-ning-en
  Svensk ordbok
 10. skubba

  skubb`a verb ~de ~t ORDLED: skubb-ar SUBST.: skubbande, skubbning
  Svensk ordbok