1. utrustning

  utrustning är allt det man behöver för att klara sig i en viss situation, till exempel i ett arbete, för ett uppdrag eller på en resa.
 2. byrå

  byrå, förvaringsmöbel med två eller flera utdragslådor.
 3. persondator

  persondator kallas en dator som används av en person i till exempel hemmet eller på arbetsplatsen.
 4. Dieter Kühn

  Kühn, Dieter, 1935–2015, tysk författare.

 5. Ernst Jandl

  Jandl, Ernst, 1925–2000, österrikisk författare.
 6. dator

  dator är en maskin som hanterar och ändrar data, alltså information.

 7. Georg Haupt

  Haupt, Georg, född 10 augusti 1741, död 18 september 1784, möbelkonstnär, kunglig hovsnickare 1769, mästare i Stockholms snickarämbete 1770; efter Haupts död drev änkan verkstaden till 1789.
 8. kontorslandskap

  kontorslandskap, arbetsmiljö som karakteriseras av att många arbetsplatser ryms i samma rum utan andra skiljeväggar än skärmar och växter.

 9. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.
 10. utensilier

  utensi´lier subst., plur. ORDLED: ut-ens-ili-er
  Svensk ordbok