1. slagskugga

  slagskugga, den direkta skuggform, silhuett, från en figur eller företeelse, som vid riktad belysning från t.ex. en lykta eller vid direkt solljus faller på marken eller på en vägg etc. rakt bakom ljuskällan.
 2. slaghållfasthet

  slaghållfasthet, materials eller konstruktioners förmåga att motstå slag och stötar, dvs. snabba belastningsförlopp, utan att brott uppstår.
 3. slagprovning

  slagprovning, provning av material för bestämning av dess slagseghet enligt någon av ett flertal standardiserade metoder.
 4. slagvatten

  slagvatten, smutsigt vatten som samlas under bottenplankorna på ett fartyg.
 5. slaganfall

  slaganfall, engelska stroke, sammanfattande benämning på sjukdomar i hjärnan orsakade av kärlsjukdom, dvs.
 6. slagruta

  slagruta, redskap som av anhängare anses kunna fastställa underjordiska vattenådrors lägen och flöden samt lokalisera malmfyndigheter, kablar och rör.

 7. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 8. slagfalk

  slagfalk, Falco biarmicus, art i familjen falkfåglar.
 9. slagg

  slagg, inom näringsläran äldre benämning på osmältbara beståndsdelar i födan, framför allt olösliga kostfibrer.
 10. slaguggla

  slaguggla, Strix uralensis , art i fågelfamiljen äkta ugglor.