1. kasta

  kas`ta verb ~de ~t ORDLED: kast-ar SUBST.: kastande, kastning (till 1,3 och 4); 2kast (till 1)
  Svensk ordbok
 2. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 3. tung

  tung adj. ~t, komp. tyngre [tyŋ´-], superl. tyngst ORDLED: tyng-re
  Svensk ordbok
 4. skriva

  skri`va verb skrev skrivit skriven skrivna, pres. skriver ORDLED: skriv-er SUBST.: skrivande (till 1--4), skrivning (till 1--4); skrift (till 1), skriveri (till 2)
  Svensk ordbok
 5. om

  2om [åm´] prep.
  Svensk ordbok
 6. öppna

  öpp`na verb ~de ~t ORDLED: öppn-ar SUBST.: öppnande, öppning
  Svensk ordbok
 7. hård

  hå´rd adj. hårt
  Svensk ordbok
 8. vara

  4va`ra verb var varit, pres. är, pres. konjunktiv vare, pret. konjunktiv vore ORDLED: var-it
  Svensk ordbok
 9. stor

  1stor adj. ~t, komp. större [stör´e], superl. störst ORDLED: stör-re
  Svensk ordbok
 10. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok