1. frekvenstolkning

  frekvenstolkning, en ofta använd operationell definition av begreppet sannolikhet (jämför sannolikhetsteori).
 2. haiden

  haiden (’hallen för tillbedjan’), vid sidan om honden (’huvudhallen’) den viktigaste byggnaden i en shintohelgedom.
 3. hvid

  hvid, danskt silvermynt (tyska witten), präglat i Flensburg och Ribe från mitten av 1300-talet; vikt 1,27 g, värde 4 penningar.
 4. lottdragning

  lottdragning, lottkastning, gamla allmänmänskliga metoder att avgöra val mellan olika alternativ; lottkastning har också fungerat som (hasard)spel eller lek.
 5. Christer Eriksson

  Eriksson, Christer, född 1943, författare; son till Elis Eriksson.
 6. Greg Bear

  Bear, Gregory ( Greg), född 1951, amerikansk science fiction-författare.
 7. sannolikhetsteori

  sannolikhetsteori, teori för modeller för slumpförsök, dvs. försök som kan upprepas och där man inte exakt kan förutsäga vad som skall ske, även om man har full kontroll över de yttre omständigheterna.
 8. Malin Stehn

  Stehn, Malin, född 1969, författare.
 9. småslantar

  små`slantar subst., plur. ORDLED: små--slant-ar
  Svensk ordbok
 10. slinta

  slin`ta verb slant sluntit, pres. slinter ORDLED: slint-er SUBST.: slintande, slintning
  Svensk ordbok