1. grindslant

  grin`dslant subst. ~en ~ar ORDLED: grind--slant-en
  Svensk ordbok
 2. sparslant

  spa`rslant subst. ~en ~ar ORDLED: spar--slant-en
  Svensk ordbok
 3. lyckoslant

  lyck`oslant subst. ~en ~ar ORDLED: lycko--slant-en
  Svensk ordbok
 4. barmhärtighet

  barmhärt´ighet subst. ~en ORDLED: barm--härt-ig-het-en
  Svensk ordbok
 5. vitten

  vitt´en subst., ingen böjning, n-genus el. neutr. ORDLED: vitt-en
  Svensk ordbok
 6. expenser

  expen´ser subst., plur. ORDLED: ex-pens-er
  Svensk ordbok
 7. hedersman

  he`dersman subst. ~nen hedersmän, best. plur. hedersmännen ORDLED: heders--mann-en
  Svensk ordbok
 8. singla

  sing`la verb ~de ~t ORDLED: singl-ar SUBST.: singlande, singling
  Svensk ordbok
 9. undanstoppad

  un`danstoppad adj. undanstoppat ORDLED: und-an--stopp-ad
  Svensk ordbok
 10. grunka

  grunk`a subst. ~n grunkor ORDLED: grunk-an
  Svensk ordbok