1. kommunism

  kommunism är en politisk lära med många olika inriktningar.
 2. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 3. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 4. filthatt

  filthatt, huvudbonad av hopfiltade djurhår, tillverkad i Europa sedan antiken.
 5. kalla kriget

  kalla kriget kallas konflikten mellan USA och Sovjetunionen från andra världskrigets slut 1945 till omkring 1990.

 6. England

  England, formellt ett kungadöme men egentligen ett delområde i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland ( United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), dvs.(med gängse språkbruk) Storbritannien.
 7. Marco Polo

  Polo, Marco, född 1254, död 8 januari 1324, italiensk (venetiansk) upptäcktsresande.

 8. Kalmarunionen

  Kalmarunionen, den nordiska trestatsunion som etablerades 1389, fick en formell fullbordan genom unionsmötet i Kalmar 1397 och med vissa avbrott bestod till Gustav Vasas val till svensk kung 1523.
 9. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 10. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.