1. Brazil Jack

  Brazil Jack, egentligen Carl Rhodin, 1871–1952, showman.
 2. fågelinfluensa

  fågelinfluensa, aviär influensa, sjukdom som orsakas av ett flertal subtyper av influensavirus typ A.
 3. Bornholm

  Bornholm, ö i Östersjön och kommun i Region Hovedstaden, Danmark, 170 km från Köpenhamn och 40 km sydöst om Skåne.

 4. homologi

  homologi,, inom matematiken relation mellan kurvor, ytor osv. i en mångfald.
 5. Brasilianska servisen

  Brasilianska servisen, silverservis bestående av ett femtiotal serveringskärl samt kandelabrar, blomsterkorgar och andra praktpjäser, som dekorerar bordet vid kungliga galamiddagar på Stockholms slott.
 6. mods

  mods, medlemmar i vissa ungdomsgäng, vilka under 1960-talet protesterade mot det etablerade samhället.
 7. ålderstrappa

  ålderstrappa, bildmotiv med ursprung i 1500-talets grafik (Holbein d.y.), vanligt inom folkligt måleri och bildtryck från 1600- till 1800-talen.
 8. Gripsholmsservisen

  Gripsholmsservisen, servis tillverkad i Kina och skänkt till Gustav III av Ostindiska kompaniets direktion 1776 för att användas på Gripsholms slott.
 9. Olav I Tryggvason

  Olav I Tryggvason, död 1000, kung av Norge från 995.
 10. Benedictus av Nursia

  Benedictus av Nursia, försvenskad namnform Benedikt av Nursia, ca 480–ca 547, klostergrundare, helgon.