1. mot

  1mot prep.
  Svensk ordbok
 2. av

  1av prep.
  Svensk ordbok
 3. rad

  1rad subst. ~en ~er ORDLED: rad-en
  Svensk ordbok
 4. tecken

  teck´en subst. tecknet, plur. ~, best. plur. tecknen ORDLED: teckn-et
  Svensk ordbok
 5. vers

  vers subst. ~en, ~er äv. ~ar ORDLED: vers-en
  Svensk ordbok
 6. del

  del subst. ~en ~ar ORDLED: del-en
  Svensk ordbok
 7. köra

  kö`ra verb körde kört, pres. kör ORDLED: kör-de SUBST.: körande, körning (till 1--4 och 6); körsel (till 1)
  Svensk ordbok
 8. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok