1. stiga

  sti`ga verb steg stigit stigen stigna, pres. stiger ORDLED: stig-er SUBST.: stigande (till 2), stigning (till 2)
  Svensk ordbok
 2. mot

  1mot prep.
  Svensk ordbok
 3. av

  1av prep.
  Svensk ordbok
 4. rad

  1rad subst. ~en ~er ORDLED: rad-en
  Svensk ordbok
 5. tecken

  teck´en subst. tecknet, plur. ~, best. plur. tecknen ORDLED: teckn-et
  Svensk ordbok
 6. vers

  vers subst. ~en, ~er äv. ~ar ORDLED: vers-en
  Svensk ordbok
 7. del

  del subst. ~en ~ar ORDLED: del-en
  Svensk ordbok
 8. köra

  kö`ra verb körde kört, pres. kör ORDLED: kör-de SUBST.: körande, körning (till 1--4 och 6); körsel (till 1)
  Svensk ordbok
 9. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok