1. avbildningsfel

  a`vbildningsfel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av-bild-nings--fel-et
  Svensk ordbok
 2. skinhead

  skinhead [skin´hed] subst., plur. ~s, neutr. ORDLED: skin--head
  Svensk ordbok
 3. trehundratalet

  tre`hundratalet subst., best. f. ORDLED: tre-hundra--tal-et
  Svensk ordbok
 4. Celsius

  Cel´sius adv. FÖRK.: C
  Svensk ordbok
 5. kärnklyvning

  kä`rnklyvning subst. ~en ORDLED: kärn--klyv-ning-en
  Svensk ordbok
 6. dalsländska

  dalsländska [da`ls- äv. da´ls-] subst. ~n dalsländskor ORDLED: dals--länd-skan
  Svensk ordbok
 7. sluten

  slu`ten adj. slutet slutna ORDLED: slut-en
  Svensk ordbok
 8. rabattfrimärke

  rabatt`frimärke subst. ~t ~n ORDLED: rabatt--fri-märk-et
  Svensk ordbok
 9. sakförklaring

  sa`kförklaring subst. ~en ~ar ORDLED: sak--för-klar-ing-en
  Svensk ordbok
 10. kvasikontrakt

  kva`sikontrakt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kvasi--kon-trakt-et
  Svensk ordbok