1. förstadagsbrev

  förs`tadagsbrev subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-sta-dags--brev-et
  Svensk ordbok
 2. havsbad

  havsbad [haf`s-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: havs--bad-et
  Svensk ordbok
 3. mellanmjölk

  mell`anmjölk subst. ~en ORDLED: mell-an--mjölk-en
  Svensk ordbok
 4. serieinlärning

  se`rieinlärning subst. ~en ORDLED: serie--in-lär-ning-en
  Svensk ordbok
 5. slutpunkt

  slu`tpunkt subst. ~en ~er ORDLED: slut--punkt-en
  Svensk ordbok
 6. lånefälla

  lå`nefälla subst. ~n lånefällor ORDLED: låne--fäll-an
  Svensk ordbok
 7. inhoppare

  in`hoppare subst. ~n äv. inhopparn, plur. ~, best. plur. inhopparna ORDLED: in--hopp-ar-en
  Svensk ordbok
 8. raketmotor

  raketmotor [-ke`t-] subst. ~n ~er ORDLED: rak-et--mot-or-er
  Svensk ordbok
 9. luftsluss

  luf`tsluss subst. ~en ~ar ORDLED: luft--sluss-en
  Svensk ordbok
 10. änglamakerska

  äng`lamakerska subst. ~n änglamakerskor ORDLED: ängla--mak-er-skan
  Svensk ordbok