1. kanalsimning

  kanalsimning, simning över Engelska kanalen, vanligen vid det smalaste stället (mellan Dover, England, och Cap Gris-Nez, Frankrike, eller omvänt, 33,8 km fågelvägen).
 2. oljekylare

  oljekylare, anordning för kylning av smörj- eller hydrauloljor.
 3. myron

  myron, inom grekisk kyrklig tradition olja använd för smörjelse; se chrisma.
 4. myristinsyra

  myristinsyra, tetradekansyra, CH 3(CH 2) 12COOH, fettsyra som förekommer i mjölkfett och vegetabiliska oljor.
 5. chrisma

  chrisma, krisma, inom katolska, ortodoxa och orientaliska kyrkor brukad olja, välsignad av biskopen respektive patriarken.
 6. sakrament

  sakrament är en helig handling i den kristna kyrkan.
 7. dödsberedelse.

  dödsberedelse. I många kulturer anses att en döende bör beredas för döden och ett kommande liv.
 8. liniment

  liniment, vätska som innehåller läkemedel och som är avsedd för utvärtes bruk för att utöva lokal effekt, vanligen efter ingnidning.
 9. anoljning

  anoljning innebär att man anbringar en oljefilm på en metallyta.
 10. smörjhorn

  smörjhorn, behållare för olja eller annat smörjmedel, dels för tekniskt bruk, t.ex. vapenolja, dels för ceremoniell eller magisk smörjelse, såsom vid kungakröning och för trolldom.