1. konfirmation

  konfirmation är en handling i kyrkan som hänger ihop med dopet.
 2. spenört

  spenört, Laserpitium latifolium , art i familjen flockblomstriga växter.
 3. rapakivigranit

  rapakivigranit, röd, medel- eller grovkornig granit.
 4. kitsch

  kitsch, benämning på t.ex. konst, konsthantverk och litteratur producerad på billigt sätt, utan konstnärligt engagemang, men som kopierar och överdriver former från dyrare verk.
 5. snuva

  snuva, coryza, ökad utsöndring av slem från körtlarna i nässlemhinnan.
 6. stapelavlöpning

  stapelavlöpning, sjösättning av nybyggt fartyg från stapelbädd.
 7. Cowpers körtlar

  Cowpers körtlar, bulbouretrala körtlarna, två körtlar hos mannen, belägna en på var sida nedanför prostata.
 8. sjösättning

  sjösättning, term inom skeppsbyggnad.
 9. Erik Forsberg

  Forsberg, Erik August, 1875–1946, industriman, överingenjör vid AB Separator 1906–22, vice VD och teknisk ledare för koncernen 1922–42.
 10. Baunscheidt-metoden

  Baunscheidt-metoden, alternativmedicinsk behandlingsmetod med hudretningsbehandlingar, uppkallad efter tysken Carl Baunscheidt ( 1809–72).