1. smörj

  smörj subst. ~et ORDLED: smörj-et
  Svensk ordbok
 2. smörjelse

  smör`jelse subst. ~n ~r ORDLED: smörj-els-en
  Svensk ordbok
 3. oljekylare

  oljekylare, anordning för kylning av smörj- eller hydrauloljor.
 4. destruktionsanläggning

  destruktionsanläggning, anläggning för att förstöra, destruera, miljöfarliga material och avfallsprodukter, t.ex. giftiga och i naturen stabila (så kallade persistenta) organiska föreningar.
 5. Psaltaren

  Psaltaren är en bok i Bibeln.
 6. läkedomsunder

  läkedomsunder, botande av sjukdom utan rationell medicinsk behandling.
 7. smörjhorn

  smörjhorn, behållare för olja eller annat smörjmedel, dels för tekniskt bruk, t.ex. vapenolja, dels för ceremoniell eller magisk smörjelse, såsom vid kungakröning och för trolldom.
 8. skidor

  skidor är redskap som man tar sig fram på snö med.
 9. smörjning

  smörjning, tillförsel av smörjmedel.
 10. isbrytare

  isbrytare, fartyg som är särskilt byggt för att assistera handelsfartyg i sjöfart med is.