1. Hedströmmen

  Hedströmmen är en å i Västmanland och Dalarna.
 2. Södermanland

  Södermanland, eller Sörmland som det också kallas, är ett landskap i Svealand.
 3. Hodde-boplatsen

  Hodde-boplatsen, tidig järnåldersby vid Hodde i västra Sønderjylland, Danmark.
 4. cykloper

  cykloper, kykloper, i grekisk mytologi jättar med ett enda öga, placerat i pannan.
 5. Gene

  Gene, stadsdel i Örnsköldsvik där en omfattande utgrävning av bebyggelse från den äldre järnåldern utfördes 1977–88.
 6. järn

  järn, metalliskt grundämne, över­gångs­metall i periodiska systemets grupp 8, känt sedan forntiden och den tekniskt och ekonomiskt viktigaste av alla metaller.
 7. Forsmark

  Forsmark, f.d. bruksort i Östhammars kommun, Uppland (Uppsala län).
 8. hantverk

  hantverk, produktionssätt som innebär att hantverkaren själv svarar för hela tillverkningen.
 9. Hefaistos

  Hefaistos (grekiska Hēfaistos), i grekisk religion eldens och smideskonstens gud.
 10. Diego Velázquez

  Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y, döpt 6 juni 1599, död 6 augusti 1660, spansk målare.