1. Eketorps borg

  Eketorps borg, fornborg i Gräsgårds socken på södra Öland, utgrävd 1964–73 under ledning av Mårten Stenberger.
 2. Wolin

  Wolin, tyska Wollin, ö i nordvästra Polen; 248 km 2.
 3. Helgeandsholmen

  Helgeandsholmen, ö i Norrström, Stockholm.
 4. kol

  kol, brännbar, lagrad bergart som huvudsakligen består av mer eller mindre omvandlade växtrester samt en mindre andel oorganiskt material (organogen bergart).
 5. gård

  gård, bebyggd tomt, vanligen i betydelsen bondgård; i sydsvenskt språkbruk detsamma som jordbruksenhet (jämför helgård, hemman).
 6. Marocko

  Marocko, stat i norra Afrika.

 7. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 8. stångjärnshammare

  stång`järnshammare subst. ~n äv. stångjärnshammarn, plur. ~ el. stångjärnshamrar, best. plur. stångjärnshamrarna ORDLED: stång-järns--hamr-ar
  Svensk ordbok
 9. vattenkraft

  vatt`enkraft subst. ~en ORDLED: vatt-en--kraft-en
  Svensk ordbok