1. höger

  1hö´ger adj., best. f. och plur. högra
  Svensk ordbok
 2. knäcka

  knäck`a verb knäckte knäckt, pres. knäcker ORDLED: knäck-er SUBST.: knäckande, knäckning (till 1)
  Svensk ordbok
 3. röra

  2rö`ra verb rörde rört, pres. rör ORDLED: rör-de SUBST.: rörande (till 1,2,5 och 6); rörelse (till 2)
  Svensk ordbok
 4. stryka

  stry`ka verb strök strukit struken strukna, pres. stryker ORDLED: stryk-er SUBST.: strykande, strykning (till 1--5)
  Svensk ordbok