1. smutsig

  smut`sig adj. ~t ORDLED: smuts-ig
  Svensk ordbok
 2. smutsig bomb

  smutsig bomb, vapen som består av en konventionell sprängladdning och som sprider radioaktivt material.
 3. smutsa

  smut`sa verb ~de ~t ORDLED: smuts-ar SUBST.: smutsande, smutsning
  Svensk ordbok
 4. halkbekämpning

  halkbekämpning, att minska eller undanröja effekterna av framför allt halt väglag uppkommet genom snö, is, underkylt regn eller andra föroreningar på underlaget.
 5. förorening

  förorening är ämnen som blivit över när man framställt något eller använt det och som sprids där man inte vill ha det.
 6. markförorening

  markförorening är ett ämne som förekommer i marken i så stor mängd att det kan skada människor, djur och växter.
 7. vägsalt

  vägsalt, salt som sprids på gator och vägar för att smälta snö och is eller binda damm.
 8. snöröjning

  snöröjning, bortforsling av snö och snömodd från vägar, gator, trottoarer, broar, järnvägar och vintervägar över vatten.

 9. bykning

  bykning, äldre benämning på koktvättning med lut av smutsiga kläder, lakan osv.

 10. snö

  snö, nederbörd som består av iskristaller. Dessa kan ha olika former beroende på temperatur och luftfuktighet, till exempel nålar, prismor eller stjärnor.