1. grenbroskskivling

  grenbroskskivling, Marasmiellus ramealis, art i basidsvampsordningen Agaricales.
 2. Manuel Díaz Rodríguez

  Díaz Rodríguez, Manuel, 1871–1927, venezuelansk författare.
 3. inbyggt system

  inbyggt system, inbyggd datorkraft som inte syns utåt såsom fristående dator, telefon eller mätdon.
 4. biologisk rening

  biologisk rening innebär att man använder bakterier eller andra mikroorganismer för att rena avloppsvatten.
 5. oljefilter

  oljefilter, filter för frånfiltrering av partiklar i olja.
 6. bokmusseron

  bokmusseron, Tricholoma ustale, art skivling i basidsvampsordningen Agaricales.
 7. mekanisk rening

  mekanisk rening innebär att man renar avloppsvatten med hjälp av galler och silar.
 8. rosenregn

  rosenregn, + Laburnocytisus adamii, ymphybrid i familjen ärtväxter.
 9. sår

  sår, avbrott i eller undergång av en vävnad som uppstår när påverkan är starkare än hållfastheten i vävnaden.
 10. Po

  Po är Italiens längsta flod.