1. brons

  1brons [brån´s äv. bråŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: brons-en
  Svensk ordbok
 2. korpus

  korpus äv. corpus [kår`- el. kår´-] subst. ~en ~ar ORDLED: korp-us-en, corp-us-en
  Svensk ordbok
 3. pärla

  1pä`rla subst. ~n pärlor ORDLED: pärl-an
  Svensk ordbok
 4. ädel

  ä´del adj. ~t ädla ORDLED: ädl-are
  Svensk ordbok
 5. spira

  1spi`ra subst. ~n spiror ORDLED: spir-an
  Svensk ordbok
 6. parad

  para´d subst. ~en ~er ORDLED: par-ad-en
  Svensk ordbok
 7. guld

  guld subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: guld-et
  Svensk ordbok