1. bokmåleri

  bokmåleri är målade bilder i böcker och bokrullar som är skrivna eller kopierade för hand.
 2. offentlig konst

  offentlig konst är konst som finns där många människor brukar passera.
 3. skelettgrav

  skelettgrav är det arkeologiska ordet för en grav där kroppen har begravts hel och obränd.
 4. trolldom

  trolldom är en förmåga att få saker att hända på ett övernaturligt sätt.
 5. erteböllekulturen

  erteböllekulturen är namnet på en arkeologisk kultur från slutet av jägarstenåldern i södra Norden för 7 000 år sedan till 6 000 år sedan.
 6. trådslöjd

  trådslöjd är ett hantverk där man tillverkar föremål av metalltråd. 

 7. Lummelunda

  Lummelunda är en liten by som ligger på västra Gotland.
 8. Efesos

  Efesos är en stad i västra Turkiet och ligger nära Egeiska havet.
 9. djurornamentik

  djurornamentik är ett sätt att pryda föremål med bilder av djur.
 10. Alvastra pålbyggnad

  Alvastra pålbyggnad är ett byggnadsverk av trä från stenåldern som ligger i en myr i Östergötland.