1. Vishnu

  Vishnu, Viṣṇu, indisk gud.
 2. smycken

  smycken, föremål avsedda att bäras på kroppen för att markera social, professionell, religiös eller annan kulturell tillhörighet eller i magiskt syfte (se amulett) samt oftast, men sällan enbart, för att åstadkomma en dekorativ effekt.
 3. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.

 4. Ur

  Ur, arabiska Tall al-Muqayyar, forntida stad i nuvarande södra Irak.

 5. bronsåldern

  bronsåldern, den period i Christian Jürgensen Thomsens treperiodssystem för förhistorisk tid då bronsen var råmaterialet för redskap och vapen.

 6. Libanon

  Libanon, stat i Mellanöstern.

 7. Birka

  Birka, vikingatida handelsplats eller ”stad” i svearnas rike, sedan medeltiden identifierad med mälarön Björkö i Adelsö socken, Uppland.

 8. Akropolis

  Akropolis, staden Athens forna skyddsborg.

 9. artefakt

  artefakt, av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt.
 10. Tutankhamun

  Tutankhamun, Tutankhamen, fornegyptisk kung av den 18:e dynastin som regerade cirka 1332–1323 f.Kr.