1. egyptisk religion

  egyptisk religion under faraonisk tid präglades helt av landets miljö.
 2. hippie

  hippie, person tillhörande hippierörelsen, en del av 1960-talets ungdomsrevolt, vars födelse brukar förläggas till stadsdelen Haight-Ashbury i San Francisco och till år 1966.
 3. runinskrifter

  runinskrifter, inskrifter med runor gjorda på olika underlag.

 4. epitet

  epitet, bestämning till ett huvudord eller ett språkligt kärnled, apposition.
 5. dans

  dans har definierats som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.

 6. kvarts

  kvarts, mineral med sammansättningen SiO 2.
 7. Michelangelo

  Michelangelo, egentligen Michelangelo Buonarroti, född 6 mars 1475, död 18 februari 1564, italiensk bildkonstnär, arkitekt, diktare.
 8. altare

  altare brukas inom olika kulturer världen över.
 9. Hefaistos

  Hefaistos (grekiska Hēfaistos), i grekisk religion eldens och smideskonstens gud.
 10. Dominikanska republiken

  Dominikanska republiken, stat i Västindien.