1. Skåne

  Skåne, Sveriges sydligaste landskap.

 2. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 3. maya

  maya, sammanfattande benämning på de folk i Centralamerika som talar mayaspråk (se även huasteker).

 4. fornnordisk religion

  fornnordisk religion, samlande benämning på de religionsformer under förkristen tid i Norden som det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material.
 5. folkkonst

  folkkonst, en sedan 1900-talets början använd benämning på ett bild- och föremålsskapande med stark anknytning till den förindustriella landsbygdskulturen i motsats till den inom de högre stånden etablerade stilkonsten.
 6. Vietnam

  Vietnam, stat i Sydöstasien.

 7. fornamerikansk konst och arkitektur

  fornamerikansk konst och arkitektur, den konst och arkitektur (även kallad förcolumbisk eller precolumbisk) som skapades av den amerikanska urbefolkningen före den europeiska erövringen under förra hälften av 1500-talet.