1. vräka

  vrä`ka verb vräkte vräkt, pres. vräker ORDLED: vräk-er SUBST.: vräkande, vräkning (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 2. vänta

  vän`ta verb ~de ~t ORDLED: vänt-ar SUBST.: väntande (till 1); väntan (till 1)
  Svensk ordbok
 3. håll

  håll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: håll-et
  Svensk ordbok
 4. band

  band subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: band-et
  Svensk ordbok
 5. riva

  ri`va verb rev rivit riven rivna, pres. river ORDLED: riv-er SUBST.: rivande, rivning; riv (till 4)
  Svensk ordbok
 6. spel

  spel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spel-et
  Svensk ordbok
 7. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok