1. decentralisering

  decentralisering, fördelning (spridning) av verksamheter eller inflytande från ett centrum eller ett fåtal centra till fler områden och personer.

 2. brunbjörn

  brunbjörn, björn, äldre landbjörn, Ursus arctos, art i familjen björnar.

 3. Bruce Springsteen

  Springsteen, Bruce, född 23 september 1949, amerikansk rocksångare, gitarrist och låtskrivare.

 4. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 5. kortisol

  kortisol, hydrokortisonsteroidhormon som bildas i binjurebarken och påverkar bland annat ämnesomsättning och immunförsvar.

 6. snabb säkring

  snabb säkring, inom elektrotekniken en smältsäkring av typen lågspänningssäkring eller finsäkring som bryter hög överström mycket snabbt, vid växelström innan strömmen nått sitt första toppvärde, dvs. inom en halv period (varvid säkringen sägs vara strömbegränsande).
 7. sufism

  sufism, samlingsbegrepp för islamisk mystik.
 8. IT

  IT, informationsteknik (engelska information technology), samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation.

 9. romersk-katolska kyrkan

  romersk-katolska kyrkan, katolska kyrkan, den kyrka som står under ledning av den romerske biskopen (se påve).

 10. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.