1. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 2. sufism

  sufism, samlingsbegrepp för islamisk mystik.
 3. hajar

  hajar, Selachimorpha, överordning broskfiskar som omfattar ca 350 arter fördelade på åtta ordningar.

 4. IT

  IT, informationsteknik (engelska information technology), samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation.

 5. ultraljudsundersökning

  ultraljudsundersökning, sonografi, mer sällan ultrasonografi, medicinska och veterinärmedicinska undersökningar med hjälp av ultraljud.
 6. EEG

  EEG, elektroencefalografi, metod att registrera den elektriska aktiviteten i hjärnans, främst hjärnbarkens nervceller.
 7. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

 8. virtuell verklighet

  virtuell verklighet, VR, även virtual world, virtual environment, datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever sig vara och agera.

 9. demografiska transitionen

  demografiska transitionen, övergången från en situation med höga födelse- och dödstal till en med låga sådana tal.
 10. krig

  krig, användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål.