1. brunbjörn

    brunbjörn, björn, äldre landbjörn, Ursus arctos, art i familjen björnar.

  2. snabb säkring

    snabb säkring, inom elektrotekniken en smältsäkring av typen lågspänningssäkring eller finsäkring som bryter hög överström mycket snabbt, vid växelström innan strömmen nått sitt första toppvärde, dvs. inom en halv period (varvid säkringen sägs vara strömbegränsande).
  3. Giacomo Puccini

    Puccini, Giacomo, född 22 december 1858, död 29 november 1924, italiensk tonsättare.
  4. Napoleon I

    Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

  5. IT

    IT, informationsteknik (engelska information technology), samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation.

  6. ton

    ton, ljud som uppstår ur regelbundna och snabba lufttrycksväxlingar (svängningar), vilka genereras av t.ex. en sträng, en luftpelare i en pipa eller ett membran.
  7. sömn

    sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

  8. Verner von Heidenstam

    Heidenstam, Verner von, född 6 juli 1859, död 20 maj 1940, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1912, Nobelpristagare i litteratur 1916; jämför släktartikel von Heidenstam.
  9. Cicero

    Cicero (Marcus Tullius Cicero), född 106 f.Kr., död 7 december 43 f.Kr., romersk talare, författare och politiker, bror till Quintus Tullius Cicero.

  10. romersk-katolska kyrkan

    romersk-katolska kyrkan, katolska kyrkan, den kyrka som står under ledning av den romerske biskopen (se påve).