1. sandelträd

  sandelträd, Santalum album, art i familjen spindelörtsväxter.
 2. panel

  panel, invändig eller utvändig inklädnad av väggar eller tak.
 3. ornamentik

  ornamentik, ornamental utsmyckning av ett föremål, en byggnad, ett musikstycke; även samlingsterm för olika slags ornament samt benämning på läran om dessa.
 4. blåkråkartade fåglar

  blåkråkartade fåglar, praktfåglar, Coraciiformes, ordning mestadels vackert färgade fåglar med kraftig, helt förhornad näbb.
 5. träsnideri

  trä`snideri subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: trä--snid-eri-et
  Svensk ordbok
 6. snida

  sni`da verb ~de ~t ORDLED: snid-ar SUBST.: snidande; snideri
  Svensk ordbok