1. sniffning

  sniffning, berusning genom inandning av ångorna från olika fettlösande vätskor, till exempel thinner eller kontaktlim.

 2. explorativt beteende

  explorativt beteende, djurs och människors beteenden i syfte att undersöka den omgivning eller miljö de befinner sig i.
 3. Mumintrollen

  Mumintrollen, figurer i Tove Janssons böcker om Muminfamiljen, utgivna 1945–70, samt en tecknad serie 1954–75 (från 1959 tecknad av Lars Jansson).
 4. PCP

  PCP, angel dust, fencyklidin, 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin, hallucinogent, narkotikaklassat ämne, från början narkosmedel.
 5. cancerhund

  cancerhund, hund som tränats för att identifiera cancer med hjälp av luktsinnet.

 6. injektionsmissbruk

  injektionsmissbruk, injektionsnarkomani, missbruk av narkotika genom intravenös tillförsel, det vill säga det i vatten lösta narkotiska pulvret (oftast amfetamin eller heroin) injiceras intravenöst, i regel i en av armarnas vener.